UPRAVA DRUŠTVA PJ RIJEKA
Tel. 01 2481 000 Tel. 051 675 718
Fax. 01 2481 007 Fax. 051 675 729
email uprava@mbauto.hr email rijeka@mbauto.hr
PRODAJA ZG PJ ZADAR
Tel. 01 2481 060 Tel. 023 493 760
Fax. 01 2481 058 Fax. 023 493 763
email prodaja@mbauto.hr email zadar@mbauto.hr
KOMERCIJALA PJ SL. BROD
Tel. 01 2481 066 Tel. 035 491 156
Fax. 01 2481 025 Fax.  035 491 157
email komercijala@mbauto.hr email slbrod@mbauto.hr
SERVIS SKLADIŠTE
Tel. 01 2481 040 Tel. 01 2481 068
Fax. 01 2481 042 Fax. 01 2481 058
email servis@mbauto.hr email skladiste@mbauto.hr
KNJIGOVODSTVO NABAVA
Tel. 01 2481 016 Tel. 01 2481 072
Fax. 01 2481 019 Fax. 01 2481 032
email knjigovodstvo@mbauto.hr email nabava@mbauto.hr
       
KONTAKTIRAJTE NAS